Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
LAW OF OBLIGATIONS
Code
İŞLT 219
Course Info
Borçlar Hukuku’nun konusu ve kaynakları - Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları - Hukuki işlemler, sözleşmeler - Sözleşmenin kurulması, yorumu - İrade ile irade beyanı arasındaki uyumsuzluk - Sözleşmenin konusu - Temsil - Haksız fiil - Kusursuz sorumluluk - Sebepsiz zenginleşme - Borçların ifası - Alacaklının temerrüdü - Borcun ifa edilmemesi, borçlunun temerrüdü - Borçlunun temerrüdü
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam