Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İKTİSAT TEORİSİ VE YENİ GELİŞMELER
Code
EKON 618
Course Info
İktisat tarihine kısa bir giriş.İktisat tarihinde mevcut olan teorierin analizi.İktisadi problemlerin çözümünde mevcut olan yaklaşımlar,teoriler. Siyasi gelişmelerin ekonomik problemlerde yansıması,düşünce, yanaşım, sistem ve struktural farklılıklar.İktisat teorilernin farklılıkları ve benzerlikleri. Çağdaş dünyamızda mevcut olan iktisadi teoriler ve modeller. Bu farklı teorilere ve  modellere dayalı ekonomik gelişmeler ve dünya ekonomisine etkisi. Siyasi ve iktisadi sistemden kaynaklanan baskılar ve karşılıklı tepkiler.İktisat tarihine ve modellere siyasi düşüncenin,siyasi sistemin etkileri.Objektiv iktisat tarihi mümkün mü,sorusuna cevap.Yakın ve uzak stratejiler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam