Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
AÇIK EKONOMİ MAKRO EKONOMİSİ
Code
EKON 617
Course Info
Ticaret dengesi, ödemeler dengesi hesabı, nominal ve reel döviz kuru ve satın alma gücü paritesi, Massetme ve ekonomi politikası, ekonomide makro dengeler, Mundell-Fleming Modeli, finansman olgusu, dış kaynak ihtiyacının tespiti, dış denge ile ilgili yaklaşımlar, esneklik yaklaşımı, yapısalcı yaklaşım, Polak Model-Finansal programlamaya geçiş, ödemeler bilançosuna parasalcı yaklaşım, Dünya Bankası-RMSM (revize edilmiş minimum standart) Modeli, WB’nın 1940-1960’larda bakış açısı, IMF-WB sentezi: RMSM-X Modeli.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam