Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İKTİSADİ KONJONKTÜR MALİ POLİTİKALAR
Code
EKON 616
Course Info
Konjonktürün tanımı ve aşamaları, ekonomik dalgalanmaların yapısı ve önemi, ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmaların türleri. Durgunlukları açıklamaya yönelik alternatif yaklaşımlar, konjonktür dalgalanmalardan çıkarılması gereken dersler. Mali politikalar açısından konjonktürel teşhis ve tahminin önemi, zamanlama ve gecikmeler sorunu, ekonomik dalgalanmalara yönelik alternatif mali politikalar.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam