Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ELEŞTİREL İKTİSAT
Code
EKON 614
Course Info
 “Geleneksel iktisat’a” yöneltilen eleştiriler ele alınacaktır. Günümüz iktisat biliminin temelleri 18. yüzyılda atılan klasik iktisat teorisine dayanmaktadır. Klasik teori belli varsayımlarla iktisadı anlatma yolunu seçmiştir. Görünmez el, rasyonellik, tam rekabet  ve denge gibi temel varsayımlar hiç tartışılmadan kabul edilmektedir. Bir sosyal bilim olan iktisat,  matematikle izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu derste geleneksel iktisada yöneltilen eleştirileri Marksist iktisat başta olmak üzere post otistik iktisat ve radikal politik iktisat yaklaşımları üzerinde durulacaktır.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam