Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİNDE YENİ PERSPEKTİFLER
Code
EKON 612
Course Info
Ana/yerleşik/hakim düşünceye alternatif olabilecek  düşünceler, Neo–Klasik/Keynesyen Sentez sonrası iktisadi yaklaşımlar, Paracı yaklaşım, Arz iktisadı, rasyonel beklentilere dayalı Yeni Klasik İktisat, başlıca  Keynesyen kuramlar, Neo–Walrasyan dengesizlik  yaklaşımı, Clower ve Leijonhufvud’un dengesizlik  yorumları, Neo Keynesyen, Post Keynesyen, Yeni Keynesyen iktisat. Ayrıca 2000’li yıllarla birlikte gündeme gelen post otistik tartışmaları.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam