Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
UYGULAMALI EKONOMETRİ
Code
EKON 611
Course Info
Fark denklemleri ve gecikme operatörleri. Durağan ARMA süreçleri ve BoxJenkins metodolojisi. Maksimum olabilirlik tahmin yöntemi. Asimptotik dağılım teorisi, ARCH süreçleri, deterministik ve stokastik süreçler, vektör otoregresyon. Durağan olmayan zaman serileri; birim kök testleri, kointegrasyon ve hata düzeltme modelleri, EngleGranger metodolojisi ve Johansen yöntemi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam