Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR
Code
EKON 542
Course Info
Türkiye’de milli gelir ve gelir dağılımı, kayıt dışı ekonomi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, döviz piyasası,Türkiye’nin dış ticaret yapısı ve buna bağlı sorunlar, bölgesel dengesizlikler, Türkiye ekonomisinde sektörel analizler ve sektörel sorunlar, dış ekonomik ilişkiler sorunu, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yeri, AB-Türkiye ilişkileri, entegrasyon teorileri ve Türkiye, ekonomik krizler ve Türkiye.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam