Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
REFAH EKONOMİSİ
Code
EKON 438
Course Info
İleri Mikro ekonomi dersinin tamamlayıcı niteliğinde olan bu ders toplumsal refah maksimizasyonu ve Pareto Optimum denge üzerinde durmaktadır. Üretimde ve tüketimde etkinlik, dışsallıklar, devletin rolü, Kaldor ve Hicks’in Tanzim prensibi,  Pigou’nun eş tatmin kapasitesi teorisi, piyasa aksaklıklarının refaha etkisi vs. konuların irdeleneceği geniş yelpazeli bir derstir.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam