Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
OYUN TEORİSİ
Code
EKON 418
Course Info
Oyun kuramı, aksak rekabet piyasaları, oligopol piyasaları, Nash Dengesi, anlaşmalı oyunlar, politik oyunlar, belirsizlik altında karar verme süreçleri vs.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam