Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KALKINMA EKONOMİSİ
Code
EKON 412
Course Info
Büyüme ve Kalkınma Kavramları; Büyüme Teorileri; Kalkınma ve Azgelişmişlik; Kalkınma-Sermaye Birikimi ve Teknoloji İlişkileri; Kalkınmanın Finansmanı; Beşeri Sermaye, Kaynak Dağılımı, Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, Sürdürülebilir Kalkınma.   
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam