Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ
Code
İŞLT 408
Course Info
Mali piyasa kavramı, para ve sermaye piyasası tanımı ve karşılaştırılması, para ve sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası  kurumları ve hukuki yapısı, borsa ve yapısı, temel ve teknik analiz ve uygulamaları. Hisse senedi değerlemesi, tahvil değerlemesi, geleneksel ve modern portföy teorisi. Markowitz ve Sharpe modeli analizi, Camp modeli ve örnek uygulamalar.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam