Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
AB SEKTÖREL POLİTİKALARI
Code
EKON 464
Course Info
.AB ortak tarım - balıkçılık politikası ve yiyecek güvenliği, AB Sanayi politikası, AB ortak ticaret politikası ve gümrük birliği, KOBİ’ler ve endüstri politikaları, AB rekabet politikası ve devlet yardımları, Avrupa entegrasyonunda sermayenin, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve Tek Pazar uygulaması, AB’de istihdam ve sosyal güvenlik politikaları, AB Merkez Bankası ve para politikası, AB enerji politikaları ve çevrenin korunması, ulaşım politikası, AB bölgesel politikaları ve az gelişmiş yöreler.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam