Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Code
EKON 110
Course Info
Kavramsal çerçeve, eski Yunan ve Roma, orta çağın iktisadi yapılanması, feodalite, feodalitenin kurumları ve bozulma süreci, kapitalizmin kurumları, Sanayi Devrimi ve sonuçları, modern dünya sisteminin oluşması, çağdaş ekonomiler.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam