Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
New date of IE161 13 January 2018
Exam Date Updates !!!!! 28 December 2017
Atelier - Laboratory
Simulation and Optimization LaboratoryWork Study and Human Factors LaboratoryComputer and Information Technologies LaboratoryProduction Systems Laboratory
Course Details
Course Title
DENEYSEL TASARIM VE ANALİZ
Code
IE585
Course Info
Deneylerin tasarımına ilişkin temel bilgiler, Temel istatistik kavramlarının gözden geçirilmesi, Basit karşılaştırmalı deneyler, Tek faktörlü deneyler : Varyans analizi, Rassallaştırılmış bloklar, Latin kareler ve ilgili tasarımlar, Faktöriyel tasarımlara giriş, 2k Faktöriyel tasarımı, 2k Faktöriyel tasarımında bloklama ve karıştırma.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam