Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
New date of IE161 13 January 2018
Exam Date Updates !!!!! 28 December 2017
Atelier - Laboratory
Simulation and Optimization LaboratoryWork Study and Human Factors LaboratoryComputer and Information Technologies LaboratoryProduction Systems Laboratory
Course Details
Course Title
BENZETİM TEKNİĞİ
Code
IE584
Course Info
Benzetimin temel prensipleri, komplex sistemlerin modellenmesi, bazı önemli benzetim yazılımlarının incelenmesi, ARENA benzetim yazılımının incelenmesi ve kullanımı, model validasyonu, girdi olasılık dağılımlarının seçimi, rassal sayı üretme, deneysel tasarıma giriş, istatistiksel çıktı analizi, varyans azaltma teknikleri, simulasyon optimizasyonu.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam