Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
New date of IE161 13 January 2018
Exam Date Updates !!!!! 28 December 2017
Atelier - Laboratory
Simulation and Optimization LaboratoryWork Study and Human Factors LaboratoryComputer and Information Technologies LaboratoryProduction Systems Laboratory
Course Details
Course Title
LOJİSTİK YÖNETİMİ
Code
IE571
Course Info
“Lojistik”, “lojistik zinciri”, “tedarik zinciri” kavramları; lojistik ile tedarik zinciri yönetimi arasındaki benzerlik ve farklar; işletmecilikte yeni bir “çapraz-destek fonksiyonu” olarak “lojistik fonksiyonu”; lojistik sistemin girdileri ve çıktıları; lojistik yönetiminin temel amaçları ve görevleri; lojistikte başlıca stratejik ve operasyonel karar konuları; lojistikte dış kaynak kullanımının sebep ve sonuçları; tedarik zincirlerinin organizasyonu, koordinasyonu ve kontrolü;lojistiğin önemi.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam