Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
FARMAKOGNOZİ
Code
BİYO491
Course Info
Farmakognozinin tanımı , tarihçesi, tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri, etken maddeler yönünden zengin droglar, halk arasında kullanım yolları ve amaçları
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam