Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
FİTOTERAPİ
Code
BİYO487
Course Info
Fitoterapinin tanımı ve uygulama alanlarına girişin ardından fitoterapiye ait temel bilgiler verilecektir. Bitkilerin Toksik ve Beklenmeyen Etkilerinin Değerlendirilmesi , Geleneksel tedavi sistemnleri ve uygulamaları, Alternatif ve Yardımcı Tedavi Yöntemleri, Bitkisel Droglar ve Fitoterapide Araştırma Teknikleri ve Uygulamalarından bahsedilecektir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam