Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
SİTOGENETİK
Code
BİYO484
Course Info
Sitogenetiğin önemi ve tarihçesi, kromozom yapısı ve hücre bölünmesi ve sitogenetik çalışmalar için preparat yapma teknikleri anlatılacaktır.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam