Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
BİTKİLERDE BULUNAN SAVUNMA MEKANİZMALARI
Code
BİYO483
Course Info
Bu ders bitkilerde bulunan mekanik savunma sistemlerini, kimyasal savunma sistemlerini, indüksiyonla gelişen savunma modelleri, konstitütif olarak bulunan savunma mekanizmaları, mimikri savunma, kalitatif ve kantitatif metabolitleri ve bunların savunmadaki rollerini detaylı bir şekilde ele alır.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam