Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
BİTKİLERDE BULUNAN SAVUNMA MEKANİZMALARI
Code
BİYO483
Course Info
Bu ders bitkilerde bulunan mekanik savunma sistemlerini, kimyasal savunma sistemlerini, indüksiyonla gelişen savunma modelleri, konstitütif olarak bulunan savunma mekanizmaları, mimikri savunma, kalitatif ve kantitatif metabolitleri ve bunların savunmadaki rollerini detaylı bir şekilde ele alır.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam