Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
MİKOLOJİ
Code
BİYO482
Course Info
İnsan, bitki ve hayvan patojeni olan mantarlar konusunda genel bilgi, sınıflandırma, Mantarların hücre yapıları ve bakteri ile farklılıkları, monofazik mayalar ve küfler, Difazik mantarlar, Yüzeyel mantar enfeksiyonları, Sistematik mantar enfeksiyonları, Subkutan mantar enfeksiyonları, İmmun sistem yetmezlikleri, Kişilerde fırsatçı mantar enfeksiyonları, Laboratuar tanıları, Örnek alma doğrudan mikroskopi, Kültürel Yöntemler, İzolasyon, İdentifikasyon, Korunma, Antifungal maddeler, duyarlılık deneyleri, Mikoitoksinler 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam