Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
BAKTERİYOLOJİ
Code
BİYO481
Course Info
Bakteriyoloji nedir, Bakterilerin genel özellikleri, bakteri fizyolojisi, Bakterilerin beslenme ve üremesi, Bakterilerin sınıflandırılması, Şekil ve beslenmelerine göre bakteri çeşitleri, Solunum ve boyanmalarına göre bakteri çeşitleri, gram (-) bakteriler, gram (+) bakteriler, antimikrobiyal ilaçların etki mekanizması, nükleik asit inhibitörleri, hücre duvarı inhibitörleri, sitoplazmik membran inhibitörleri, protein sentezi inhibitörleri
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam