Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
İMMUNOLOJİ
Code
BİYO480
Course Info
İmmunolojiye giriş, Kazanılan Bağışıklık- Antijen, İmmun Sistem Organları ve Ontojenisi, Antikorlar Hücresel İmmun Yanıt, Alerji ve ADL, Ig Sentezinin Çeşitliliği ve Genetiği, İmmun Yetmnezlik, Otoimmun Hastalıklar, İmunoterapi, Sıvısal Bağışıklığın Ölçüm Metodları Patojenite, Üreme İmmunolojisi, Tümörlere Karşı Bağışıklık, Serolojik Test Seçimi ve Yorumu 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam