Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
"TÜRKİYEM" 2010 31 May 2010
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 402
Course Info
Bu dönemde; genel olarak halk inançları hakkında bilgi verilecek; doğum, evlenme, ölüm ekseninde geçiş dönemleri Türkiye ve Türk Dünyası bağlamında değerlendirilecektir. Tören ve kutlamalara bağlı olarak icra edilen geleneksel Türk tiyatrosu türleri ve Türk âşıklık geleneği ile ilgili temel konular üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden, yörede icra edilmekte olan bir köy seyirlik oyununu ve yöre halk oyunlarını alan araştırması ile tespit etmesi ve tespit ettiği bu oyunu modern tiyatro teknikleri ve müzik eşliğinde teatral bir sunum olarak hazırlaması beklenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam