Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
"TÜRKİYEM" 2010 31 May 2010
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 401
Course Info
Halk bilimi araştırma ve inceleme yöntemlerinden bağlam merkezli kuram ve yöntemler (İşlevsel Halk Bilimi Kuramı, Sözlü Kompozisyon Teorisi, Performans/İcra Teori) tartışılacak ve uygulamalı halk bilimi çalışmaları veya halk bilimi araştırmalarında üçüncü boyut irdelenecektir. Oyun Folkloru (Oyun müzik ilişkisi, oyunların antropolojik gelişimi, oyun-inanç ilişkisi) etrafında oluşan uygulamalar derleme, değerlendirme ve uygulama etrafında değerlendirilecektir. Öğrencilerden; dönem içerisinde işlenen kuram ve yöntemlerden herhangi birinin bir halk bilgisi yaratmasına uygulanması sunum olarak istenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam