Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
"TÜRKİYEM" 2010 31 May 2010
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 212
Course Info
Bu derste, Türk halk edebiyatı ürünlerinden mensur (Masal, Efsane, Fıkra) ve manzum-mensur (Destan-Halk Hikâyesi) türler ele alınacaktır. Türlerin icrasında kullanılan müzik aletleri Türk Dünyası bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek, bu türler ile ilgili modern sanat yaratmaları ile ilgili örneklerden hareketle, yeni sunumların nasıl yapılması gerektiği sorunu üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden, müzik, müzik aleti ve hikâye anlatımı konusunda yörede yaşamakta olan bir âşık ile yaptığı görüşmelerden hareketle bir ödev hazırlaması istenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam