Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 211
Course Info
Halk bilgisi yaratmalarının incelenmesinde "Yöntem" sorunu ele alınacak, "Amaç-Yöntem" ilişkisi üzerinde temel tartışmalar yapılarak öğrencilerin "Kuram ve Yöntem" in önemini kavraması sağlandıktan sonra; halk bilimi araştırma ve inceleme yöntemlerinden, metin merkezli kuram ve yöntemler (Tarihi-Coğrafi Fin Kuramı, Yapısalcılık, Psikoanalitik) ortaya çıkışları, temel paradigmaları ve eleştirel bir bakış açısıyla uygulanışı üzerinde durulacak; örnek uygulamalar ile konu pekiştirilecektir. Öğrencilerden dönem içerisinde işlenen kuram ve yöntemlerden herhangi birinin bir halk bilgisi yaratmasına uygulaması sunum olarak istenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam