Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 112
Course Info
Halk bilimi araştırma ve incelemeleri için ilk aşama olan "Alan Araştırması" kavramı tartışıldıktan sonra, alan araştırması öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, alan araştırması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilecek ve alan araştırması yöntem ve teknikleri ele alınacaktır. Derste edinilen teorik bilgilerin, uygulama ile pekiştirilmesi amacına yönelik olarak, öğrencilerin kendi tespit ettikleri bir halk bilgisi yaratması ile ilgili alan araştırması yapması ve bunu bir rapor halinde sunması beklenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam