Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK HALK BİLİMİ
Code
THO 111
Course Info
Halk bilimi araştırmalarına giriş niteliğinde temel bilgilerin edinilmesi amacına yönelik olarak öncelikle; Halk kimdir?, Dünya' da ve Türkiye' de halk tanımına siyasi, ideolojik, politik, kültürel ve bilimsel yaklaşımların 19.yy dan 20.yy yaşadığı değişim değerlendirilecek; daha sonrada Halk Biliminin bilimsel bir disiplin olarak Avrupa da ortaya çıkışını hazırlayan ortam tartışılacak ve Dünyada ve Türkiye de Halk Bilimi araştırmalarının tarihi gelişimi kronolojik bir sıra ile ele alınacaktır. Bu derste temel olarak Bilim Nedir, Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi konuları üzerinde de durulacaktır. Derste teorik olarak işlenen konuları pekiştirmek ve öğrencilerin ilk araştırma deneyimlerini yaşamalarını sağlamak amacıyla kendi yaşadıkları ildeki halk bilimi dergileri ve yerel halk bilgisi ürünlerini derleme, değerlendirme ve yayınlama çalışmalarında öncülük eden amatör araştırmacılar hakkında bir sunum yapmaları istenecektir.
Credit
2-0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam