Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
HALK SAĞLIĞI
Code
EBE 432
Course Info
Halk Sağlığı kavramı, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına ilişkin çevrenin düzenlenmesi bilgisi ve ev ziyaretleri ile uygulamaya dönüştürülmesi becerilerinin kazandırılması, hastalık risklerinin en aza indiril-mesinde hemşirenin rolü. Toplumun sağlık sorunlarını çözmek, ilgili kurum, kuruluş ve toplumla işbirliği yaparak, hizmeti ekip çalışması olarak götürmenin yararlarını kavrayıp, özellikle halk sağlığında özel bir önemi olan ev ziyaretlerini planlayıp, uygulamaya koyabilme alanında, topluma ihtiyacı olan sağlık konularında eğitim programları düzenleyebilmesi, bireyin ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi hastanın evde bakımı ve yeniden güçlendirilmesi ile sağlığı etkileyici olumsuz durumların düzeltilmesi için hemşirelik sürecini uygulayabilme becerilerinin kazandırılabilmesi. Ev ziyaretlerinin amacı, sağlık ocaklarında tutulan kayıt ve istatistikler, çevre sağlığı, aile sağlığı, ana çocuk sağlığı, hizmetlerinde ebenin rolü.
Credit
8
ECTS
6-8
Design ~GAÜN WebTeam