Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
EBELİKTE ÖĞRETİM
Code
EBE 431
Course Info
Eğitim/öğretim:Temel tanımlar. Öğrenme ile denetim odağı ilişkisi. Eğitim/öğretim teorileri. Eğitim/öğretim metodları. Eğitim süreci:Gereksinim analizi. Eğitim/öğretim araç ve gereçleri, Amaç ve hedeflerin oluşturulması Bilişsel-duyuşsal ve psikomotor hedefler. Sunum hazırlama, etkili sunum-konuşma yapma. Eğitici özellikleri, Klinik öğretim ve etik ilkeler Profesyonel eğitim  ( İşe uyum,Hizmet içi eğitim,Sürekli eğitim). Sağlık eğitimi, Hasta-sağlıklı-çocuk-yaşlı eğitim. Sağlık inanç modelleri, Sağlık eğitiminin yasal ve etik yönü. Sağlık eğitimi ilkeleri. Ölçme ve değerlendirme. Kayıt tutma. Etkili sunum yapma. Eğitim materyali hazırlama, Ulusal ve uluslararası temel ve mezuniyet sonrası ebelik eğitimi örnekleri, Uzaktan eğitim ve teknoloji kullanımı.
Credit
4
ECTS
4-0
Design ~GAÜN WebTeam