Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
EPİDEMİYOLOJİ
Code
EBE 330
Course Info
Epidemiyolojiye giriş; epidemiyolojide neden kavramı; hastalıkların oluşumuna epidemiyolojik yaklaşım; sağlık ve hastalıkla ilgili olayların betimlenmesi; toplumun demografik yapısının incelenmesi;  epidemiyolojide kullanılan ölçütler; epidemiyolojide hastalıklardan korunma kavramı; salgınların epidemiyolojik olarak incelenmesi; hastalıklarla savaş kavramı; akut solunum yolları enfeksiyonları ile savaş; ishalli hastalıklarla savaş; kıranlar, ortaya çıkan sorunlar ve tıbbi önlemler; kronik hastalıklarla savaş; enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları; enfeksiyonlara karşı direnç ve bağışıklık; bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri; Türkiye’de bağışıklama çalışmaları; salgınların epidemiyolojik olarak incelenmesi; bazı önemli enfeksiyon hastalıkları ile savaş ( gıda zehirlenmeleri, sıtma, kuduz, verem, hepatitler, AIDS, paraziter hastalıklar); Türkiye’ de enfeksiyon hastalıkları ile savaşın durumu.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam