Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
BULAŞICI HASTALIKLAR
Code
EBE 339
Course Info
Dünya’da ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Gelişimi, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi  ve Sürveyans Çalışması, Bağışıklama ve Aşılama, Bulaşıcı Hastalıkların Özellikleri, Vücudun Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Savunması, Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Bakımı, Su ve Besinler İle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Bakımı, Temasla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Bakımı, Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Bakımı,  Zoonoslarla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Bakımı, Hastane Enfeksiyonları, Bulaşıcı Hastalıkların Hastanede Bakımı, Bulaşıcı Hastalıkların  Evde Bakımı,  Salgın Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam