Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Code
EBE 335
Course Info
Ebelik disiplini, bilim ve araştırma, Ebelik araştırması,  Araştırmaların ebelik hizmetlerinde kullanımı, Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar, Araştırma tasarım  türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme. Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesi, Araştırmada etik yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun hazırlanması ve sunumu.
Credit
3
ECTS
3-0
Design ~GAÜN WebTeam