Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
EBELİKTE RUH SAĞLIĞI
Code
EBE 333
Course Info
21. yy.’ da   Ruh Sağlığı, Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri, Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve Özellikleri, Ebelik Süreci, Hasta Kabul ve Taburculuk, Grup İlkeleri ve Dinamiği, Stres ve Psikosomatik Hastalıklar, Kriz Kavramı, Anksiyete Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Duygu Durum Bozuklukları, Organik Ruhsal Bozukluklar, Kişilik Bozuklukları, Madde Kullanım Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Acil Psikiyatrik Durumlar, Psikofarmakolojik Tedaviler, Yardım Becerileri, Yasal ve Etik Konular.  
Credit
4
ECTS
4-0
Design ~GAÜN WebTeam