Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM
Code
EBE 331
Course Info
Riskli doğum eylemi, distosialar, fetal distres, hipertansiyon, kalp hastalığı, uterus rüptürü, çoğul gebelik, umblikal kord, plasenta ve amniyotik mayi anomalileri. Komplikasyonlu doğum eylemine annenin hazırlanması ve doğum eylemine ilişkin girişimler, epizyo, seksio, pretermeylem ve ebenin rolü. Doğum sonu dönem ve bakım, puerperivman fizyolojisi ve bakımı, laktasyon ve bakımında ebenin rolü. Puerperal dönemde riskli durumlar kanamalar, enfeksiyonlar, meme sorunları, emosyonel sorunlar ebelik bakımı ve yaklaşımı.  
Credit
6
ECTS
4-8
Design ~GAÜN WebTeam