Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
PRENATAL TANI VE GENETİK DANIŞMANLIK
Code
EBE 238
Course Info
Amniyosentez, Koriyon villus aspirasyonu ve kromozon analizi kordosentez, komozom analiz endikasyonları, Genetik danışma, Hastalık titleri ve danışmanlık, Tek genli hastalıklar, Multi faktöriyel hastalıklar, sitogenetik bozukluklar, ana-baba etkileri, genetik danışmanlık, Prenatal tanı ve fetal örnekleme, Koryonik villus örneklemesi, fetal kan örneklemesi fetal biyopsi amniyesentez riskleri, fetal kalp atım hızı, akselerasyonlar, dese-relasyonlar, kontraksiyon stres  testi, Fetal dobler incelemesi, nonstres testi. Fetal sağlığın değerlendirilmesi ve kullanılan testler.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam