Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
EBELİK TARİHİ,DEONTOLOJİSİ VE ETİK
Code
EBE 234
Course Info
Tarihsel süreç içinde sağlık ile ilgili inanç ve uygulamalar, Dünya’da ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ebelik ile ilgili yasa, yönetmelik, ve düzenlemeler, Sağlık ve ebelik alanında ulusal ve uluslararası örgütler, Etik kavram ve ilkeler, Sağlık hizmetlerinde ve ebelikte etik, Etik karar verme.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam