Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
BESLENME
Code
EBE 134
Course Info
Beslenmenin tanımı ve önemi, besin ögeleri ve fonksiyonları, özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli, 0-1 yaş bebek, okul çağı, adolesan, yaşlı vb)
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam