Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
EBELİK 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
CÜPPE DAĞITIMI 29 May 2018
Atelier - Laboratory
EBELİK BECERİ LABORATUARI
Course Details
Course Title
MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ
Code
EBE 135
Course Info
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı, bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri. Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Mantarların genel özellikleri, tıbbi önemi olan maya ve küfler. Antibiyotik etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı oluşan direnç mekanizmaları. Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar. Stafilokok, streptokok ve pnömokoklar, enterik bakteriler, küçük gram negatif basiller, mikobakteriler, mikoplazma ve klamidyalar, neisseria’lar, Gram pozitif aerop basiller, anaerop bakteriler, sarmal mikroorganizmalar. Virusların genel özellikleri, önemli virus enfeksiyonları. Temel immünoloji, aşılar ve serumlar.
Credit
2
ECTS
2-0
Design ~GAÜN WebTeam