Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İNTÖRN (DUYURU) 06 February 2018
İntörn Öğrenciler Hk 04 January 2018
FE 499 28 November 2017
Mezun Anketi 24 April 2015
Atelier - Laboratory
Food Microbiology Lab.General Chemistry Lab.Enstrümental Analiz Araştırma Laboratuvarları Sensory Analysis LaboratoryUnit Operations LaboratoryQUALİTY CONTROL AND FOOD CHEMISTRY LABORATORYBiotechnology Laboratory
Course Details
Course Title
Social Awareness Project II
Code
TDP 102
Course Info
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam