Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TREATMENT AND REHABILITATION DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
REHABİLİTATİON OF CHİLD HEALTH
Code
FTT 209
Course Info
Büyüme ve gelişme, çocuklarda terapötik egzersizler, serebral paralizide uygulanan rehabilitasyon yaklaşımları ve çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik nöromüsküler sistem hastalıklarının rehabilitiasyonu.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam