Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Methods and Techniques of Contemporary Instruction
Code
EB 661
Course Info
Kuramsal veriler ışığında genel öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi. Çeşitli eğitim felsefeleri ile öğretim yöntemleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi. Program ve yöntem seçimi arasındaki ilişki. Öğretim ortam ve düzeylerine göre öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilme ilkeleri. Küçük ve büyük gruplarda ve zaman sınırlı programlarda verimliliği artıracak çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri. Kalıcı izli ve nitelikli öğrenmede beyin uyumlu yöntemlerin önemi. Örnek olay inceleme yöntem ve tekniklerin tartışılması.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam