Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Human Resources Management in Education
Code
EB 648
Course Info
Eğitim iş görenlerinin seçimi, eğitim, terfi ve denetimlerini belirleyen politika ve yasal düzenlemeler. Bürokrasilerde otorite ve güç kavramları; hiyerarşik yapılanma ve ilişkiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda eğitim iş görenleri ile ilgili düzenlemeler ve kurallar. Önşart: EB 643
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam