Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Research Methods and Designing in Education
Code
EB 641
Course Info
Sosyal Bilimler ve eğitimde araştırmaların desenlenmesi, istatistik yöntemlerin farklı desenlerde (betimsel, çıkarımsal-(inferential), ve nitel) kullanılması; Örnek olay. Aksiyon ve boylamsal araştırma örneklerinin incelenmesi; delphi yöntemi. Kaynak göstermede yöntemler ve APA formatı, tez sürecinin kurgulanması ve yönetiminde yaklaşımlar.
Credit
3
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam