Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Research Methods and Designing in Education
Code
EB 641
Course Info
Sosyal Bilimler ve eğitimde araştırmaların desenlenmesi, istatistik yöntemlerin farklı desenlerde (betimsel, çıkarımsal-(inferential), ve nitel) kullanılması; Örnek olay. Aksiyon ve boylamsal araştırma örneklerinin incelenmesi; delphi yöntemi. Kaynak göstermede yöntemler ve APA formatı, tez sürecinin kurgulanması ve yönetiminde yaklaşımlar.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam