Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
History of Turkish Education
Code
EB 588
Course Info
Türk eğitim tarihinin başlangıcı ve çeşitli dönemleri. Türklerin Müslüman olmadan önceki ve  Müslüman olduktan sonraki eğitim tarihi. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde eğitim. Tanzimat, I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim. Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri ve gelişimi. Cumhuriyetten önce ve sonra Türk eğitim tarihinin önemli fikir ve düşünce adamları. Atatürk dönemi eğitim politikası. Cumhuriyet döneminin eğitime ilişkin belli başlı yasaları. Öğretmen yetiştirme politika ve stratejileri.Yirminci yüzyılın eğitim akımları ve Türk Milli Eğitimi. İlk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında yeniden yapılanma.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam