Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Foundations of Education
Code
EB 591
Course Info
Toplum, kültür ve eğitim arasındaki ilişki. Eğitimin türünü, niteliğini ve politikasını belirlemede toplumsal sistemin rolü.  Eğitimin toplumsal değişim ve modernleşmeye etkileri.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam