Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Sociology of Education
Code
EB 589
Course Info
Sosyoloji ve eğitim kavramları. Eğitim sosyolojisinin konusu, tarihi gelişimi, önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Toplum ve eğitim. Eğitimin tarihi gelişimi, amaçları ve işlevleri. Eğitim, toplum ve kültür. Sosyalleşme ve eğitim. Sosyal yapı ve eğitim. Eğitimden sorumlu sosyal kurum ve örgütler. Devlet ve eğitim. Okul ve eğitim. Öğretim ortamları, eğitim sistemi ve modelleri. Çağdaş eğitim akımları.
Credit
3
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam