Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Total Quality Management
Code
EB 583
Course Info
Kalite kavramı. Toplam kalite yönetiminin  tanımı, tarihsel gelişimi ve temel unsurları. Toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri. Örgütlerde kalite kültürü oluşturulması. İşgörenlerin eğitimi, takım çalışması, kalite çemberleri ve sürekli gelişme. Toplam kalite yönetiminde problem çözme yöntem ve teknikleri. Kalite güvence sistemleri ve akreditasyon.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam